Trigger points

Spoušťové body (trigger points) neboli myofasciální trigger pointy jsou charakteristickou změnou lokálního svalového napětí. V daném svalovém snopci je „uzlík“, který je palpačně bolestivý. Bolest se může objevit lokálně jen v místě bodu nebo přeneseně do jiných míst na těle.

Trigger pointy ovlivňují celkovou kondici svalu ve kterém se nacházejí, ale i svalech vzdálených, způsobují funkční blokády, zkracují svaly. Trigger pointy mohou vzniknout aktivním přetížením, jednostrannou zátěží, akutním traumatem, stresem, sekundárně v důsledku onemocnění vnitřních orgánů. K odstranění těchto bolestivých míst se může použít několik technik - masáž, komprese s následným protažením, samotným strečinkem, stretch and spray, za použití tepla či chladu.

Indikace

rehabilitace po úrazech a operacích, bolestivost svalů, blokády a omezená hybnost kloubů, při rekonvalescenci, při onemocnění vnitřních orgánů

Kontraindikace

onkologická onemocnění, nezhojená zranění, infekční a zánětlivá onemocnění, těhotenství

trigger